ARJON
Tillverkning och försäljning av fiskeredskap i fyra decennier

Firma Arvid Jonsson, Malung, startade försäljningen av fiskeredskap 1942 och blev kort därefter känd under namnet Arjon efter grundaren. Firman tillverkade och sålde framförallt egentillverkad fiskeutrustning som dock under åren kompletterades med produkter från andra producenter. Även andra produkter som inte har med fiske att göra tillverkades under 1960- och 1970-talet (t.ex. pilbågar och stavar).

Syftet med föreliggande hemsida är att kartlägga och digitalt dokumentera hela Arjonfabrikens produktion av fiskeredskap samt övriga produkter och tryckta alster mellan åren 1942-1974. I sammanställningen ingår även produkter från andra redskapstillverkare som finns upptagna i Arjonfabrikens olika tryckta publikationer.

Hemsidan kommer succesivt att fyllas på med fakta men vill du redan nu ha information om någon produkt eller vill sälja om någon Arjonprodukt så kontakta mig på följande e-mail: arjonyl11@gmail.com eller Skriv till mig!

Ett exempel på hur det kommer att se ut finns avseeende Arjonfabrikens första tillverkade produkt som är splitcanespinnspöet #10 Favorit. Klicka på menyn ovan "Spön/Spinn/Splitcane/#10 Favorit" eller på nedanstående länk.

Alla produkter kommer att på samma detaljnivå redovisas.


#10 Favorit

Att sammanställa hela Arjonfabrikens produktion är ett gigantiskt projekt där naturligtvis Arjons tryckta alster (Huvudkataloger, Fisketur med Arjon, nyhetsblad etc.) utgör en stor källa för information om utbud under olika år.

Att helt förlita sig på vad som anges i Arjons redskapskataloger och annat tryckt material avseende illustrationer och specifikationstexter ger dock väldigt ofta en mycket skev bild av verkligheten. Det är inte ovanligt att illustrationer såväl som specifikationstexter inte ändras när designen ändras på en viss produkt från ett år till ett annat. Detaljer på drag kan även skjilja sig åt samma produktionsår. Vissa produkter och/eller modeller finns inte heller upptagna i Arjonfabrikens tryckta alster.

Det krävs ett stort ”detektivarbete” att fastställa antalet modeller som verkligen lämnat Arjonfabrikens verkstadsgolv och hamnat hos återförsäljare kontra produkter som tillverkats ”på skoj” eller är prototyper alternativt är specialbeställd av kund eller hopsatta av råmaterial som blev kvar efter att Arjonfabriken gått i graven.  Många drag och spön har t.ex. blivit hopmonterade i efterhand av råmaterial på den numera nedlagda fiskeredkapsfabriken MIA i Malung.

Ett exempel där antalet modeller inte kan utläsas genom att studera redskapskatalogerna är #210 Rogen Populär som det finns i minst 52 olika varianter. Adderar man sen de olika förpackningarna som detta drag sålts i kan man åtminstone minst dubblera antalet varianter som cirkulerat hos återförsäljare genom åren.  

Ett ytterligare exempel är splitcanespöet #12 Special som har tillverkats i minst 45 olika designs under produktionstiden som varade mellan 1943-1956. Lägg där till förändringen i spöfodralets design under dessa år så kan det mångfaldigas hur många olika spön/fodral som hamnat till försäljning hos återförsäljarna. 

Kontentan är att om man verkligen vill ha en samling med allt som Arjon producerat under dess existens eller kanske bara alla drag eller rullar som fabriken tillverkat har man en hel del arbete framför sig, båda med att tillgodogöra sig kunskapen om designutbud och sedan att införskaffa den fysiska produkten.

Under menyerna ovan som rubricerar olika produkter finns sk "Faktablad" vilka succesivt kommer att fyllas med textinformation om omfattningen av de olika produkterna. Redan nu finns i rullgardinsmenyerna information om vilka produkter och trycksaker som identifierats. Det finns säkert fler.....