ARJON
Tillverkning och försäljning av fiskeredskap i fyra decennier

Firma Arvid Jonsson, Malung, startade verksamheten 1942 och blev kort därefter känd under namnet Arjon efter grundaren. Firman tillverkade och sålde framförallt egentillverkad fiskeutrustning som dock under åren kompletterades med produkter från andra producenter.

Syftet med föreliggande hemsida är att kartlägga och digitalt dokumentera hela Arjonfabrikens produktion av fiskeredskap samt övriga produkter och tryckta alster mellan åren 1942-1974. I sammanställningen ingår även produkter från andra redskapstillverkare som finns upptagna i Arjonfabrikens olika tryckta publikationer.

Text och illustrationer till dokumentationen är hämtade från tryckt material som producerades av Arjonfabriken men bygger även på annonser och artiklar i olika tidskrifter och böcker. Även fakta och bilder utifrån eget och andras samlares innehav ingår i sammanställningen.

Hemsidan kommer succesivt att fyllas på med fakta men vill du redan nu ha information om någon produkt eller vill sälja någon Arjonprodukt så kontakta mig på följande e-mail: arjonyl11@gmail.com
eller Skriv till mig!


Ett exempel på hur det kommer att se ut finns avseeende Arjonfabrikens första tillverkade produkt som är splitcanespinnspöet #10 Favorit. Klicka på menyn ovan "Spön/Spinn/Splitcane/#10 Favorit" eller på nedanstående länk.

UPPDATERAD 190104
#10 Favorit