#200 Jenka

Modeller
År Färger Vikt
1966 S/R, G/R, K/R 20, 30
1967-1972 S/R, G/R,
K/R, G/S/K
20, 30
Summa = 8

Pimpelblänket Jenka var en nyhet 1966 och tillverkades t.o.m. 1972. Blänket såldes till en början i två vikter (20 och 30g) samt i tre färger (S/R, G/R och K/R). Året efter introduktionen av blänket adderades färgen GSK (Guld/Silver/Koppar). Jenka i färgen GSK har en smalare målad röd bård än de övriga färgerna.


Jenka såldes i färgerna G/R, S/R och K/R i en elegant displayask under hela produktionstiden. När GSK-varianten introducerades 1967 såldes den även på en perforerad röd pappkarta om 5 stycken blänken.

En mindre variant av blänket introducerades 1968 i en vikt (10g) och en färg (GSK)(#201 Lill-Jenka).

Jenka finns även med tryck på baksidan där framsidan är i avsaknad av den rödmålade bården.

Prototyper och/eller ej färdigbehandlade blänken finns det en uppsjö av. Vanligast är att skeden saknar den rödmålade bården samt att den röda bården även på blänkena K, S och G är smal liksom den normalt är på färgen GSK. Nedan ges en del exempel på "hybrider".

30g S