#10 Favorit

Modeller
År Namn Längd Klasser Rullfäste Främre
handtagsdel
Logo Ringar
1942-1943 Arjon 10 5 Medium I,
Medium II
Modell 1 Kort Blå/Halv Agat
1944-1945 Arjon 10 5 - Modell 2 Kort Blå/Halv Agat
1946-1948 Favorit 5 - Modell 2 Kort Blå/Hel Agat
1949 Favorit 5 - Modell 2 Lång Blå/Hel Agat/Stål
1950-1951 Favorit 5 Light,
Medium
Modell 2 Lång Blå/Hel Agat/Stål
1952-1954 Favorit 5 Light,
Medium
Modell 2 Lång Blå/Hel Stål
Summa = 11


Spinnspöet Favorit är Arjonfabrikens första egentillverkade produkt tillsammans med #11 Esox (Arjon 11). Förutom annonsen i tidskriften Sportfiskarens första nummer 1943 uppmärksammades händelsen även i en artikel i samma utgåva.

Dessa två spön kompletteras kort efter med det tätlindade spöet #12 Special vilket kan ses i Jofa-fabrikens sommarproduktkatalog från 1943. Till en början heter inte spinnspöet Favorit utan endast Arjon 10, eller bara 10. Både #10 Favorit och #11 Esox såväl som #12 Special tillverkades inledningsvis i två klasser (Medium I och Medium II) där Medium 1 kan jämföras med klassen "light" och Medium 2 med den senare benämningen "medium". Respektive klassbeteckning finns ingraverat på nedre delen av klingan.

Ett signifikant kännetecken på de spön som Arjonfabriken tillverkade inledningsvis är den halvmåneformade blåsvarta Arjonlogan som är applicerad på nedre delen av klingan. Även på det tätlindade spöet #12 Special finns logon applicerad. Den halvmåneformade logon skjiljer sig från de som senare kom att applicerades på deras produkter i både form och kulörsammansättning. När den halvmåneformade logon fasades ut i slutet av 1945 ersattes den med en logo med rundning i båda ändar men med oförändrad kulörsammansättning. Ändringen i design på logon innebar att tätlindade spön likt #12 Special vanligtvis kom att sakna logo på klingan.

Rullfästet är av enklare/klenare typ på både Favorit och #11 Esox under de första tillverkningsåren. Handtagsdelen och toppdelen är lika långa de två första åren (75 cm) emedan de resterande åren är handtagsdelen endast 65 cm och följdaktligen toppen 85 cm lång. Den första modellen av Favorit har även en spöring på handtagsdelen vilket övriga modeller saknar.

Avsaknad av egennamn gäller för övrigt alla spön från 1943 till mitten-slutet av 1944 och för vissa spön ända in på slutet av 1945. I annonser i fisketidningar och i fiskeredskapskataloger från 1945 har dock de flesta produkter egennamn kopplat till sitt produktnummer, dock ej Favorit som först i Arjonfabrikens katalog från 1946 också har ett egennamn kopplat till sitt produktnummer.

Klassangivelsen på Favorit finns inte kvar vare sig i annonser från 1944 och och inte heller i produktkataloger förrän i Arjonfabrikens supplementkatalog (1950) till produktkatalog 5 där det anges att spöet fortsättningsvis även kommer att tillverkas i klassen light. Tidigare har spöet tillverkats i klassen "medium" men det anges normalt inte på spön om det endast tillverkas i den klassen.

En av skillnaderna mellan #10 Favorit och #11 Esox är att främre korkdelen på #10 Favorit är kortare (#142 Korkhandtag) än den på #11 Esoxs (#143 Korkhandtag). Främre handtagsdelen på Favorit ändras dock 1950 när spöet utrustas med ett längre främre korkhantag, dock är den fortfarande kortare än #11 Esoxs . Vidare är silkeslindningar på på Favorit oranga med mörkröd effektrand emedan #11 Esoxs är vinröda med gul effektrand. I JOFAS katalog från 1951 anges även att #11 Esox är "i bättre utförande" än #10 Favorit vilket således bl.a. syftar på längre främre korkhandtag etc.

Andra spön som är väldigt lika Favorit är #9 Allround och #8 Hobby. Skillnaden mellan dessa spön och Favorit är liksom som gentemot #11 Esox främst silkeslindingarna där, som tidigare nämnts, Favorit har silkeslindningar i två färger (orange/mörkröd) emedans både #9 Allround och #8 Hobby har lindningar i en färg, dock i olika omfattning. Vidare tillverkas Favorit även under ett antal år
i två olika klasser.

Spöfodralet till Favorit är till en början i kakifärgat- eller rödbrunt bommulstyg med fastsytt specifikationsmärke i två olika designs. En pappetikett med specifikationsdata var också fäst i de översta knytsnibbarna till fodralet. Under 1950-talet var spöpåsen fortfarande i rödbrunt bomullstyg men nu med fastsytt specifikationsmärke.

Namnet Favorit kom att användas på många produkter under åren (#205, #760 och #802).


1942-1943

1944-1948
1949-1954
Orange/Mörkröda lindningar

Halvmåneformad logo (1942-1944)

#142 Korkhandtag

Kort korkhandtag

#143 Korkhandtag

Längre korkhandtag